LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 29
Które działania powinny być realizowane przez członków służby porządkowej imprezy masowej?

A.
B.
C.
D.