LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 18
Które zadanie mogą wykonać pracownicy służb informacyjnych?

A.
B.
C.
D.