LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Która z wymienionych imprez masowych, przy kolejnej realizacji, powinna być zakwalifikowana do imprezy masowej o podwyższonym ryzyku?

A.
B.
C.
D.