LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 27
Podczas koncertu zespołu muzycznego w klubie na zapleczu sceny wybuchł pożar. Podjęto decyzję o ewakuacji publiczności. Która czynność powinna być wykonana w pierwszej kolejności przez członków służby porządkowej i informacyjnej?

A.
B.
C.
D.