LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Którego środka przymusu bezpośredniego może użyć członek służby porządkowej w celu usunięcia osoby z terenu imprezy masowej?

A.
B.
C.
D.