LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 19
Czynność przeglądania zawartości bagażu, w przypadku stwierdzenia przedmiotów, których wnoszenie jest zabronione, członek służby porządkowej imprezy masowej dokumentuje

A.
B.
C.
D.