LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 22
Na czyje żądanie kierownik ds. bezpieczeństwa imprezy masowej udostępnia notatkę służbową z czynności ujęcia osoby, w bagażu której znaleziono broń?

A.
B.
C.
D.