LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Wskaż podmiot, z którym współpracuje organizator imprezy masowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej, odbywającej się w obiekcie nie podlegającym obowiązkowej ochronie.

A.
B.
C.
D.