LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 29
Jeżeli w obiekcie wystawiono trzy jednoosobowe posterunki stałe całodobowe, a służba odbywa się w oparciu o zasadę 12-godzinnych dyżurów, to ilu pracowników ochrony potrzeba do realizacji zadań ochronnych w ciągu doby?

A.
B.
C.
D.