LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 18
Pracownik ochrony posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, wykonujący zadania ochrony osób i mienia w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie, ma ustawowe upoważnienie do opracowania

A.
B.
C.
D.