LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 26
Wyładowanie atmosferyczne, w wyniku którego uszkodzeniu ulega centrala systemu sygnalizacji pożaru, to przykład zagrożenia

A.
B.
C.
D.