LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 7
Pracownik ochrony, który przyjął zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego w obiekcie, jest obowiązany w pierwszej kolejności powiadomić o tym fakcie

A.
B.
C.
D.