LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 7
Obiekt chroniony został podzielony na strefy: pierwszą - ogólnodostępną, drugą - dostępu chronionego, trzecią - dostępu zastrzeżonego, czwartą - dostępu zabronionego. W której strefie należy umieścić centralę systemu sygnalizacji włamania i napadu?

A.
B.
C.
D.