LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 36
System Sygnalizacji Włamania i Napadu zamontowany w skarbcu w jednostce bankowej podlegającej obowiązkowej ochronie, powinien posiadać

A.
B.
C.
D.