LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 23
Członkowie grupy interwencyjnej po przybyciu do chronionego obiektu, po wzbudzeniu się w nim alarmu włamania, zastali osobę wyskakującą przez okno z monitorem od komputera. Którą czynność powinni wykonać członkowie grupy interwencyjnej?

A.
B.
C.
D.