LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 26
Konwojent ochraniający samochodowy transport wartości pieniężnych powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci

A.
B.
C.
D.