LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 17
Organem dekoracyjnym Lunaria annua, decydującym o przydatności tej rośliny w suchej florystyce, są

A.
B.
C.
D.