LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
Strelitzia reginae to roślina

A.
B.
C.
D.