LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 38
Kwiaty barwy niebieskiej są charakterystyczne dla

A.
B.
C.
D.