LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
W suchych kompozycjach stosuje się

A.
B.
C.
D.