LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 38
Koronkową kryzą otacza się bukiet

A.
B.
C.
D.