LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
W dokumentacji projektowej dekoracji ściany rysunek techniczny stosuje się do ukazania

A.
B.
C.
D.