LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 13
Biel, symbolizująca w naszej kulturze niewinność, jest barwą

A.
B.
C.
D.