LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 24
Do kompozycji żałobnej, ze względu na efektowne skórzaste zimozielone liście, stosuje się

A.
B.
C.
D.