LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 6
Gałęzie z owocami można wykorzystać do wykonania rustykalnej dekoracji jesiennej w przypadku roślin

A.
B.
C.
D.