LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Do wykonania biżuterii floralnej najlepiej zastosować klej

A.
B.
C.
D.