LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 9
Do wykonania ozdoby ślubnej w formie berła wykorzystywany jest

A.
B.
C.
D.