LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Do pnących roślin stosowanych na zacienionym stanowisku należy

A.
B.
C.
D.