LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 18
Ozdobę ślubną w formie glamelii można wykonać techniką

A.
B.
C.
D.