LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 32
Do mocowania tkanin na drewnianych konstrukcjach używa się

A.
B.
C.
D.