LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 12
Owoce róży lub głogu można zabezpieczyć przed utratą wody warstwą

A.
B.
C.
D.