LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 24
"Szynowanie" łodyg kwiatów można wykorzystać dla

A.
B.
C.
D.