LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 22
Ciąg liczb 1:1:2:3:5... przedstawia stosowane we florystyce proporcje odpowiadające

A.
B.
C.
D.