LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 1
Kompozycja żałobna w formie kropli o proporcji 3:5 ma długość 100 cm. Przy zachowanej wymaganej proporcji jej szerokość powinna wynosić

A.
B.
C.
D.