LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 31
Indeks barwny, pojawiający się w opisie trendu florystycznego, wskazuje na preferowane barwy

A.
B.
C.
D.