LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 27
Tropikalna aranżacja ciepłego holu o rozproszonym świetle może mieć formę

A.
B.
C.
D.