LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Do form promocji często stosowanych w kwiaciarni należy

A.
B.
C.
D.