LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 31
Kwiaty sasanki pochodzące ze zbioru w naturalnym siedlisku nie mogą znaleźć się w obrocie, ponieważ

A.
B.
C.
D.