LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 21
Wstążki powinny być przechowywane w miejscu

A.
B.
C.
D.