LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 33
Do zabiegów pielęgnacyjnych, stosowanych bezpośrednio po posadzeniu roślin w pojemniku, należy

A.
B.
C.
D.