LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 11
W kompozycjach utratę wody przez rośliny możemy ograniczyć przez

A.
B.
C.
D.