LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL26 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 12
Przedłużenie trwałości kompozycji w naczyniu, ułożonej z róż w gąbce florystycznej, uzyskuje się przez

A.
B.
C.
D.