LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 26
Która z wymienionych zasad nie obowiązuje opiekuna medycznego podczas zmiany bielizny pościelowej obłożnie choremu?

A.
B.
C.
D.