LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 38
W celu pełnego rozpoznania problemów oraz potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, opiekun medyczny powinien dokonać analizy jej funkcjonowania w sferach:

A.
B.
C.
D.