LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 6
W czasie odwiedzin w sali chorego panuje zaduch, spowodowany dużą ilością osób odwiedzających. Jak powinien postąpić w tej sytuacji opiekun medyczny?

A.
B.
C.
D.