LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 22
Pacjent uskarża się na silne swędzenie w okolicy odbytu, zwłaszcza w nocy. Przyczyną tego może być

A.
B.
C.
D.