LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 32
W przypadku którego schorzenia nie wykonuje się oklepywania klatki piersiowej pacjenta?

A.
B.
C.
D.