LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 11
Ułożenie w pozycji Fowlera (siedzącej) należy zastosować u pacjenta, który uskarża się na

A.
B.
C.
D.