LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 19
Z pomocy których specjalistów powinna skorzystać pacjentka po przebytym udarze mózgu, z afazją, w celu usprawniania upośledzonej funkcji?

A.
B.
C.
D.