LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 17
Pacjentka długotrwale unieruchomiona w łóżku, w okolicy kości krzyżowej ma nieblednące zaczerwienienie i stwardniałą skórę. Są to objawy

A.
B.
C.
D.